Jak działają kabiny do piaskowania?

Dodano: 2021-07-14

Przygotowanie powierzchni metalu do dalszej obróbki, a zwłaszcza nakładania różnych typów powłok zabezpieczających wymaga starannego oczyszczenia powierzchni materiału i usunięcia śladów znajdujących się na nich substancji. Sposobem na szybkie pozbycie się zanieczyszczeń jest skorzystanie z nowoczesnej kabiny do piaskowania, pozwalającej na uzyskanie bardzo dobrych efektów w przypadku przedmiotów o małych i średnich rozmiarach oraz takich, które mają bardziej złożone kształty. Przekonajmy się, w jaki sposób przebiega czyszczenie i jak zbudowane są urządzenia tego rodzaju.

Na czym polega piaskowanie?

Kabiny do piaskowania pozwalają na bezpieczne i efektywne przeprowadzenie obróbki strumieniowo-ściernej. Jej istotą jest skierowanie na czyszczoną powierzchnię strumienia ścierniwa, które jest podawane pod wysokim ciśnieniem. W przypadku procesu piaskowania będą to drobiny wyselekcjonowanego ścierniwa, którego ostre krawędzie są w stanie zedrzeć z powierzchni wszelkiego rodzaju ciała obce. Intensywne oddziaływanie ścierniwa na przygotowywaną powierzchnię jest możliwe za sprawą dużej energii kinetycznej drobin używanego ścierniwa, osiąganej przez sprężone powietrze.

Piaskowanie wykorzystuje się zwykle do pozbywania się z powierzchni ognisk korozji, usuwania starych powłok malarskich, szorstkowania powierzchni. Obróbka strumieniowo-ścierna pozwala często także na zniwelowanie niewielkich nierówności i małych zadziorów, ujednolicania i uszlachetniania powierzchni. Ze względu na swoją skuteczność sprawdza się m.in. przed spawaniem, malowaniem czy klejeniem lub różnymi procesami elektrochemicznymi.

Jaka jest rola kabiny do piaskowania?

Kabina do piaskowania jest urządzeniem, które pozwala na przeprowadzenie całego procesu, wykluczając możliwość wydostania się strumienia ścierniwa na zewnątrz i uszkodzenia innych przedmiotów lub spowodowania obrażeń u operatora. Kabiny mają na ogół postać dość dużych przestrzennych konstrukcji stalowych, które są wyposażone w duże wizjery umożliwiające obserwację procesu piaskowania oraz odpowiednie kierowanie strumieniem ścierniwa, a także uszczelnienia gumowe pozwalające na obsługiwanie dyszy. Komory do piaskowania są zamykane hermetycznie, a ich konstrukcja umożliwia sprawną utylizację używanego ścierniwa. Kabiny mają również niezbędną armaturę ciśnieniową oraz sterowanie.