Przygotowanie kąpieli

W celu wydłużenia żywotności medium oczyszczającego, można stosować w naszych urządzeniach różne systemy recyklingu.

Usuwa pływający tłuszcz/olej, po okresie postoju, z wierzchniej warstwy ochłodzonego medium myjącego.

Sterowanie realizowane jest automatycznie przez tygodniowy zegar sterujący lub elektroniczny sterownik urządzenia.

Usuwa rozproszony tłuszcz/olej z kąpieli podczas pracy urządzenia myjącego.

Filtruje pod wpływem ciśnienia w strumieniu głównym, całe doprowadzane medium i oddziela zabrudzenia stałe (wióry, materiały sypkie, cząstki do 5 µm) na wymiennym worku filtracyjnym.