Typoszereg VL GE

Automat oczyszczający ze stacją załadowczą do pojemników siatkowych.

Automaty oczyszczające RENDER typoszeregu VL GE są skonstruowane, z jednej strony do oczyszczania w ramach zasypu, wsadu drobnych detali, rur oraz detali sypkich w pojemnikach siatkowych Euro, z drugiej strony w uchwytach dla ciężkich detali jak np. bloki silników, które podczas procesu mycia są obracane / wychylane.

Dla detali drobnych, sypkich oraz detali o skomplikowanych powierzchniach (otwory ślepe, kanały itd.), które z uwagi na swoją strukturę muszą być obracane podczas procesu mycia, powyższe urządzenia oczyszczające stanowią optymalne rozwiązanie.

Poprzez zastosowanie w pojemnikach siatkowych położenia pośredniego wzgl. pokrywy napinającej można ograniczyć / zamocować na stałe delikatne detale myte podczas poruszania.

W zależności od wyposażenia urządzenia i rodzaju detalu mytego można realizować zarówno proste oczyszczanie międzyoperacyjne, jak również oczyszczanie dokładne np. do nanoszenia powłoki lub sklejania itd.

Załadunek i rozładunek pojemników siatkowych realizowany jest zazwyczaj poprzez ramę wsporczą, ale możne również odbywać się poprzez przejezdny wózek roboczy.

Zastosowanie:

  • warsztat, przemysł,
  • remont, naprawa,
  • produkcja nowych detali,
  • oczyszczanie, odtłuszczanie, usuwanie wiórów, fosforanowanie.

PRZYKŁADY PRODUKTÓW

W celu uzyskania informacji o dalszych produktach lub w przypadku osobistych zapytań prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez nasz formularz kontaktowy.