Przemysłowe znaczenie piaskarek kabinowych

Dodano: 2021-09-26

Przeprowadzanie procesów technologicznych związanych z obróbką materiałów oraz nakładaniem na nie różnych powłok ochronnych, podnoszących poziom ich własności użytkowych lub poprawiających estetykę wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni. Jednym ze sposobów na osiągnięcie właściwych parametrów co do chropowatości, pozbycia się resztek innych substancji oraz uzyskanie spodziewanych efektów wizualnych jest wykorzystanie piaskarek kabinowych. Przyjrzyjmy się bliżej procesowi piaskowania i sprawdźmy, czym wyróżniają się tego rodzaju urządzenia?

Na czym polega piaskowanie przemysłowe?

Proces piaskowania jest rodzajem obróbki strumieniowo-ściernej, którą prowadzi się z wykorzystaniem luźnych ziaren ścierniwa o twardości przewyższającej twardość poddawanej czyszczeniu powierzchni. W jego trakcie ścierniwo uderza w materiał ze znaczną energią kinetyczną, co pozwala na usunięcie przylegających do niej ciał obcych, a z uwagi na ostre krawędzie używanych ziaren ścierniwa również na obróbkę ścierną samego elementu. Ścierniwa używane podczas piaskowania – np. elektrokorund czy śrut staliwny oraz żeliwny – są wprawiane w ruch dzięki strumieniowi gazu – na ogół sprężonego powietrza, nierzadko także z zastosowaniem wody. Ze względu na niebezpieczeństwo wiążące się z korzystaniem z silnego strumienia ścierniwa oraz powstający pył piaskowanie wykonuje się w specjalnych urządzeniach – piaskarkach kabinowych.

Jak działają piaskarki kabinowe?

Piaskarki kabinowe to urządzenia, które są wyposażone w hermetycznie zamykane komory, gdzie umieszcza się przedmioty, które mają być poddane obróbce. Wewnątrz urządzenia znajdują się dysze, przez które wydostaje się niesione strumieniem sprężonego powietrza ścierniwo. Powietrze wydostające się z wnętrza kabiny jest starannie odpylane, a także czyszczone i wykorzystywane ponownie. Piaskarek kabinowych używa się w różnych branżach przemysłowych – sprawdzają się m.in. w zakładach ślusarsko-spawalniczych, zajmujących się obróbką metalu, jak i w warsztatach oraz lakierniach.