Technologie śrutowania

Dla każdego obrabianego detalu odpowiednia technologia śrutowania – indywidualne rozwiązania dla naszych klientów.

Dzięki możliwości wszechstronnego zastosowania śrutowanie stało się jedną z najważniejszych metod mechanicznej obróbki powierzchni. Śrutowanie odbywa się w zamkniętym obiegu ścierniwa, tzn. bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

PAŃSTWA KORZYŚĆ – Śrutowanie natychmiast po włączeniu urządzenia.

 • Dysza powietrzna ma zawsze otwór o mniejszej średnicy niż dysza śrutownicza (mniejsze zapotrzebowanie na sprężone powietrze).
 • Sprężone powietrze i ścierniwo doprowadzane są do pistoletu śrutowniczego przy pomocy dwóch oddzielnych przewodów.
 • Przyspieszenie ścierniwa następuje w dyszy śrutowniczej.
 • Korzystna automatyzacja urządzeń, ponieważ niepotrzebne są żadne podzespoły transportujące ścierniwo.
 • Proces śrutowania realizowany jest natychmiast po włączeniu urządzenia, gdyż nie jest konieczne uprzednie powstanie ciśnienia.

PAŃSTWA KORZYŚĆ – Równomierny wyrzut ścierniwa przy niskim ciśnieniu śrutowania.

Szczególne właściwości:

 • Sprężone powietrze i ścierniwo doprowadzane są do pistoletu śrutowniczego przy pomocy dwóch oddzielnych przewodów.
 • Ścierniwo nie jest zasysane z leja zsypowego urządzenia, lecz poprzez ślimak transportowy i przenośnik kubełkowy transportowane jest ku górze do zbiornika na ścierniwo.
 • Ścierniwo opada grawitacyjnie do pistoletu śrutowniczego, po czym przyspieszane zostaje w dyszy śrutowniczej przy pomocy sprężonego powietrza.
 • Równomierny wyrzut ścierniwa z dyszy śrutowniczej przy niskim ciśnieniu śrutowania, np. poniżej 1 bar.

PAŃSTWA KORZYŚĆ – Możliwa duża odległość od powierzchni.

Szczególne właściwości:

 • Wysoka i równomierna wydajność.
 • Sprężone powietrze i ścierniwo doprowadzane są do dyszy śrutowniczej przy pomocy tego samego przewodu.
 • Niezależne od specyficznego ciężaru ścierniwa, gdyż ścierniwo zostaje wtłoczone do węża i porwane przez przepływające sprężone powietrze.
 • Możliwe duże odległości robocze (dysza śrutownicza – powierzchnia detalu), ponieważ ścierniwo wyrzucane jest z dużą prędkością.

PAŃSTWA KORZYŚĆ – Minimalna chropowatość powierzchni.

Szczególne właściwości:

 • Sprężone powietrze oraz mieszanina ścierniwa i wody doprowadzane są do pistoletu śrutowego przy pomocy dwóch oddzielnych przewodów.
 • Transport mieszaniny ścierniwa i wody odbywa się przy pomocy pompy zanurzeniowej, przy czym część mocy pumpy wykorzystywana jest do ciągłego mieszania ścierniwa z wodą. Ma to ogromne znaczenie dla równomiernego śrutowania.
 • Minimalna chropowatość, ponieważ cząstki ścierniwa otoczone są wodą, która łagodzi efekt uderzenia.
 • Z reguły do obróbki stosowane są tylko ścierniwa mineralne.

PAŃSTWA KORZYŚĆ – Równomierne doprowadzanie ścierniwa do wirnika.

Szczególne właściwości:

 • Praca bez sprężonego powietrza, gdyż przyspieszenie ścierniwa osiągane jest bezpośrednio przez siły odśrodkowe wirnika.
 • Wysoka i równomierna wydajność przy dużych odległościach od powierzchni detalu.
 • Zawsze równomierne doprowadzenie ścierniwa do wirnika.
 • Z reguły do obróbki używane są tylko ścierniwa metaliczne lub organiczne.