render

Myjnie

Reprezentowana przez nas w Polsce firma Georg Render  GmbH od ponad 40 lat zajmuje się rozwojem, produkcją i dostawą urządzeń oczyszczających (myjni natryskowych) wykonanych ze stali szlachetnej.

Natryskowe automaty oczyszczające ze stali szlachetnej RENDER ze względu na swoją racjonalność oczyszczania, przyjazność dla środowiska naturalnego oraz wszechstronność w zastosowaniu są niezbędne w przemyśle oraz warsztacie.

Automaty oczyszczające stosowane są do oczyszczania na ciepło ze środkami wodnymi.

Wszystkie urządzenia pracują zgodnie z procesem natrysk/obrót. Medium zasysane jest przez pompę i system filtracyjny oraz natryskiwane na detale oczyszczane poprzez trójramienny rurowy system dysz.

Zapewnione jest efektywne mycie detali ze wszystkich stron przez strumień natrysku.

Detale oczyszczane umieszczone są:

  • na poziomym koszu mocowanym na trzpieniu pionowym w urządzeniach typoszeregu W, WE oraz C i AM.
  • w koszu siatkowym zintegrowanym z demontowanym oprzyrządowaniem na ścianie bocznej w urządzeniach typoszeregu C, TH, VL GE.

Zastosowanie:

  • warsztat, przemysł,
  • remont, naprawa,
  • produkcja nowych detali,
  • obróbka detali o skomplikowanych kształtach,
  • obróbka detali drobnych, sypkich,
  • oczyszczanie, odtłuszczanie, usuwanie wiórów, fosforanowanie.

Urządzenia myjące

Typoszereg WE

AUTOMATY OCZYSZCZAJĄCE Z POZIOMYM KOSZEM MYJĄCYM
(WYPOSAŻENIE STAŁE)

Typoszereg W

AUTOMATY OCZYSZCZAJĄCE Z POZIOMYM KOSZEM MYJĄCYM
(WYPOSAŻENIE ZMIENNE)

Typoszereg AM

URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA AUTOMATYCZNEGO I RĘCZNEGO

Typoszereg H

AUTOMATY OCZYSZCZAJĄCE Z PIONOWO OTWIERANYMI DRZWIAMI

Typoszereg C

AUTOMATY OCZYSZCZAJĄCE Z POZIOMYM KOSZEM MYJĄCYM ORAZ KOSZEM SIATKOWYM NA DROBNE DETALE

Typoszereg TH

AUTOMATY OCZYSZCZAJĄCE Z KOSZEM SIATKOWYM NA DETALE DROBNE ORAZ ZŁOŻONEJ GEOMETRII

Typoszereg VL GE

AUTOMATY OCZYSZCZAJĄCE Z KOSZEM SIATKOWYM EURO NA DETALE DROBNE ORAZ ZŁOŻONEJ GEOMETRII

Wyposażenie / Akcesoria

Przygotowanie kąpieli

RÓŻNE SYSTEMY RECYKLINGU

Płukanie / Suszenie

PO PROCESIE OCZYSZCZANIA