Urządzenia filtracyjne

Urządzenia filtracyjne AUER skonstruowane zostały specjalnie do zastosowania w przemysłowych urządzeniach śrutowniczych.

Nowoczesna technologia filtrów z wkładami wymiennymi oraz automatycznie sterowany cykl oczyszczania troszczą się o stałe zasysanie i gwarantują pracę bezpyłową Państwa urządzenia do śrutowania.

Certyfikaty BIA kontrolowanych wkładów filtracyjnych kategorii „M” odpowiadają podwyższonym kryteriom wymagań również dla pyłów rakotwórczych.
Emisja resztkowa pyłu wynosi poniżej 2 mg/m³.

Przy szczególnie krytycznych pyłach, jak np. Chrom/Nikiel, istnieje możliwość instalacji dodatkowo filtra wtórnego, tak że emisja resztkowa pyłu obniża się do poniżej 0,1 mg/m³.

Duża powierzchnia filtracyjna, w połączeniu z dużym odstępem pomiędzy fałdami przy niewielkiej głębokości fałd, zmniejsza obciążenie powierzchni filtracyjnej i pozwala na efektywne ich oczyszczanie. Wysoka żywotność wkładów filtracyjnych przy małym nakładzie prac konserwacyjnych jest absolutnie nowością w naszych urządzeniach filtracyjnych i przyczynia się do istotnego obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

Dla łatwopalnych i wybuchowych pyłów (aluminium, tworzywo sztuczne) dostarczane są urządzenia filtracyjne wykonane w oparciu o przepisy ATEX w klasie wybuchowości pyłów Kst.1 lub Kst. 2 wyposażone w specjalne zawory zwrotne, zawory rurowe do obniżenia ciśnienia wybuchu oraz specjalne orurowania.

Zdjęcia urządzeń

W celu uzyskania informacji o dalszych produktach lub w przypadku osobistych zapytań prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez nasz formularz kontaktowy.