Płukanie i suszenie

Ze względu na dalszą obróbkę detale mogą być poddawane jednemu lub kilku procesom płukania i/lub suszeniu. Tak obrobiony detal jest właściwie oczyszczony oraz wysuszony.

Możliwe rozwiązania procesu płukania:

  • płukanie zimną lub ciepłą wodą z sieci zakładowej,
  • płukanie EKO z minimalnym zużyciem wody,
  • płukanie obiegowe z dodatkowym zbiornikiem ciepłej wody.

Możliwe rozwiązania procesu suszenia:

  • odmuchiwanie zimnym powietrzem przez oddzielny jedno- lub trójramienny rurowy system dysz,
  • suszenie ciepłym lub gorącym powietrzem.